Cerere adeziune persoane fizice

Untitled Document
Camera Bilaterala de Comert si Industrie Romania Kazahstan

CAMERA BILATERALĂ DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ROMÂNIA-KAZAHSTAN
Str. Plugarilor, nr. 18, sector 4, București
Telefon/Fax: 021.253.13.16 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.CĂTRE,
    As. CAMERA BILATERALĂ DE COMERŢ SI INDUSTRIE ROMÂNIA-KAZAHSTAN
    CBCIRoKaz
    Bucureşti, sect. 4
    Str. Plugarilor, nr. 18


        Subsemnatul/a ................................................... în calitate de Persoană fizică luând act de existenţa ” As. CAMERA BILATERALĂ DE COMERŢ SI INDUSTRIE ROMÂNIA-KAZAHSTAN ” îşi exprimă prin prezenta acordul de a deveni membru al acestei instituţii şi vă prezintă mai jos următoarea:

ADEZIUNE-CONTRACT
MEMBRU AL
As. CAMERA BILATERALĂ DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ROMÂNIA-KAZAHSTAN        Date de identificare :
        Persoană fizică ............................................................................................... cu domiciliul în oraşul ......................................... str. ..................................................... Nr. .......... Bl. ........ Sc. ... Et. ..... Ap. ...... sect. / judeţ .......................... Telefon ....................... Fax .......................... e-mail .................................................... pag. Web ............................... Cont IBAN nr. ........................................................................................ deschis la Banca .................................................... CNP ........................... funcţia ........................... telefon ......................fax ......................... e-mail .....................................................

        Angajament de plată :
        Sunt de acord să achit cotizaţia stabilită de Organul de Conducere al CBCIRoKaz, respectiv 50 lei anual. Plata se face la înscriere.

        Ne angajăm să efectuăm plata în contul Nr. RO16 BITR 0045 1007 8509 RO01 la Veneto Banca SpA Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti.

        Corespondenţa urmează a ne fi transmisă prin fax Nr. ..........................şi/sau e-mail ..........................................


        Nume si prenume ……………………………………………… Functia …………………………………………..Data …………………..                           Semnătura / Ştampila ……………………………….................

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image